Имаш само един живот!

Опазването на живота и природата.

Една реч от 1992 година накара светът да замълчи за 6 минути. Всеки, който я е слушал е оставал дълго време безмълвен. Всеки се е замислил в хилядите истини които са били казани, но до ден днешен, 26 години по-късно, положението не е по-добро. От трогателната реч на Севърн Сузуки ясно проличава, че всички проблеми по някакъв начин тръгват от хората и нищо неправим да спрем това вредно въздействие. Сами не опазваме живота и природата около нас, а те са единствени.

Всички ние унищожаваме всичко покрай нас, както и самите себе се.
Както каза тя... "Ако не знаете как да го оправите, СПРЕТЕ ДА ГО РУШИТЕ!" ...Няма друга надежда за бъдещите поколения, а това е света днес!!!

Припомнете си речта и се замислете и Вие.

.